ประกาศเตือน
 
ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่ไม่ปกติทั้งหมด เช่น รายการเล่นที่ผิดราคา ผิดสกอร์ และจะทำการปิดให้บริการสมาชิก ที่เล่นรายการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้มาสเตอร์/เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า